ארועים מתוכננים  |  הטלפון של מזכירות בית יהושע 09-8997267  |  
 
למועדי התפילות בבית הכנסת
חגי תשרי תשע"ט

לחץ כאןבחירות לרשות המועצה
ולועד המקומי 30.10.18


לפרטים נוספים לחץ כאן


 

התחברות לחברים

חברי ועדת ביקורת :

להלן תפקידי חברי ועדת הביקורת:

1.  בדיקת פעולות האגודה בכל התחומים בהם עוסקת האגודה ובכלל זה   
    בדיקת רשום נכון ובזמן של הפעולות החשבונאיות.
2. בדיקת ניהול נכסי האגודה והתחייבויותיה  ובכלל זה דרכי שמירת הרכוש,
    הכספים, ואופן  השקעתם.
3. שמירה על טוהר המידות של נבחרי האגודה ועובדיה.
4. בדיקת תקינות פעולות רשויות האגודה והחלטותיה כולל ועדות משנה  
    הנבחרות ע"י ועד  ההנהלה וועדות אד הוק הנבחרות ע"י האסיפה הכללית  
    ובכלל זה בדיקת תקינות ספרי  הפרוטוקולים ומסמכים אחרים אשר האגודה 
    מחויבת בניהולם עפ"י דין.
5.  בדיקת פעולות התאגידים בהם שותפה האגודה ב 51% ומעלה מהון מניות
    התאגיד.
6. בדיקה ופיקוח על יישום החלטות רשויות האגודה.
7. קבלת תלונות החברים והטיפול בהם.
8. מחובת ועדת הביקורת למסור דו"ח על  פעולותיה לאסיפה הכללית אחת
    לשנה. בטרם מסירת הדו"ח לאסיפה עליה להעבירו מבעוד מועד  לידיעת
    ועד ההנהלה, זאת למען כי ההנהלה תוכל  להכין מראש את תגובתה לדו"ח  
    ועדת הביקורת , תגובה שתימסר לאחר מכן באסיפה הכללית.
9. לוועדת הביקורת אין תפקיד ביצועי וכל עבודתה מתמקדת אך ורק בנושא
    הפיקוח והביקורת.


מכהנים בועדת הביקרות 3 חברים:

צחי חודניק,יוסי לוזון וחיה שניידר
 
שם פרטי שם משפחה נייד כתובת מייל
צחי חודניק 054-7400608 chodnik@prl.co.il
יוסי לוזון 054-8015722 Josef@sensica.com
חיה  שניידר 052-5799090 omer_s@inter.net.il
[חזרה למעלה]      [הוספה למועדפים]       [מפת האתר]       [יצירת קשר]