ארועים מתוכננים  |  הטלפון של מזכירות בית יהושע 09-8997267  |  
 


א
רוחה בכפר 20.10.17
בשעה: 16:00
המקום: רחוב ארגמן

לפרטים נוספים לחץ כאן

ערב ורוד לנשים
גילוי מוקדם מציל חיים
26.10.17


בשעה: 19:30
המקום: קדימה,  התבור 8


לפרטים נוספים לחץ כאן


הפנינג פתיחת שנה
וסיום הקיץ 28.10.17
בשעה: 10:00-14:00
המקום: בריכת השחייה

לפרטים נוספים לחץ כאן

התחברות לחברים

 

 ועדת ביקורת
 

תפקידי ועדת ביקורת:

1. בדיקת פעולות האגודה בכל התחומים בהם עוסקת האגודה ובכלל זה   
    בדיקת רשום נכון ובזמן של הפעולות החשבונאיות
.
2. בדיקת ניהול נכסי האגודה והתחייבויותיה  ובכלל זה דרכי שמירת הרכוש,
    הכספים, ואופן  השקעתם.
3. שמירה על טוהר המידות של נבחרי האגודה ועובדיה.
4. בדיקת תקינות פעולות רשויות האגודה והחלטותיה כולל ועדות משנה  
    הנבחרות ע"י ועד  ההנהלה וועדות אד הוק הנבחרות ע"י האסיפה הכללית  
    ובכלל זה בדיקת תקינות ספרי  הפרוטוקולים ומסמכים אחרים אשר האגודה 
    מחויבת בניהולם עפ"י דין
.
5  בדיקת פעולות התאגידים בהם שותפה האגודה ב 51% ומעלה מהון מניות
    התאגיד
.
6. בדיקה ופיקוח על יישום החלטות רשויות האגודה.
7. קבלת תלונות החברים והטיפול בהם.
8. מחובת ועדת הביקורת למסור דו"ח על  פעולותיה לאסיפה הכללית אחת
    לשנה. בטרם מסירת הדו"ח לאסיפה עליה להעבירו מבעוד מועד  לידיעת
    ועד ההנהלה, זאת למען כי ההנהלה תוכל  להכין מראש את תגובתה לדו"ח  
    ועדת הביקורת , תגובה שתימסר לאחר מכן באסיפה הכללית
.
9. לועדת הביקורת אין תפקיד ביצועי וכל עבודתה מתמקדת אך ורק בנושא
    הפיקוח והביקורת
.

 

 

 

 

[חזרה למעלה]      [הוספה למועדפים]       [מפת האתר]       [יצירת קשר]