בקשה לקבלת מידע ודיוור אלקטרוני מהמועצה אזורית חוף השרון
  • באפשרותך לשלוח פרטים שלך ו/או של בני משפחתך
  • עבור כל בן משפחה, יש לרשום מין (זכר/נקבה) וגיל. זאת במטרה להתאים מסרים מסויימים לקבוצות גיל ספציפיות (ילדים, גיל זהב וכדומה)
  • הפרטים הם לצורכי דיוור של המועצה אל התושבים ולא יעשה בהם שום שימוש אחר, ללא אישור מוקדם מהנרשם, ולא יועברו לצד ג'.
  • האחראי לטיפול ברשימות היא מזכירת המועצה.