ארועים מתוכננים  |  הטלפון של מזכירות בית יהושע 09-8997267  |  
 
למועדי התפילות בבית הכנסת
חגי תשרי תשע"ט

לחץ כאןבחירות לרשות המועצה
ולועד המקומי 30.10.18


לפרטים נוספים לחץ כאן


 

התחברות לחברים

                                    
 
 
 
 
 
                                                                          מאי 2011     
תוצאות הבחירות לוועד האגודה החקלאית ולוועדת ביקורת.
בבחירות שהתקיימו ביום 14.4.2011 נבחרו כחברי וועד האגודה על פי סדר הבחירה (מספר הקולות) החברים הבאים:
 1. עמנואל אלון - 166
 2. יהודה פלד - 162
 3. דוד ברנד - 114
 4. ארי פרדו - 114
 5. ערן ברטמן -113
בבחירות שהתקיימו ביום 14.4.2011 נבחרו כחברי ועדת ביקורת על פי סדר הבחירה (מספר הקולות) החברים הבאים:
1.      אריה נינו- 164 
2.      לינדה ברכה - 139 
3.      חיה שניידר - 95
 
תקופת הכהונה של הוועדים תהיה בת שנתיים.
אנו מאחלים לכולם הצלחה!
 
 איסוף גזם ופינוי אשפה.
 
איסוף הגזם ופינוי האשפה מתבצעים בימים שלישי ושישי גזם ופסולת גינה יש להעביר לפינות הגזם המוסדרות בלבד !!!
 
תעריפי מים חדשים החל מחשבונית מרץ 2011
 1. החל מ – 1.1.2010 נכנסה לתוקפה הרפורמה במשק המים המיועדים לצריכה ביתית, ציבורית ומסחרית.
בינואר 2011 נכנסו לתוקף תעריפי מים חדשים של רשות המים.
בהתאם לכללי הרפורמה - מחירי המים למשקי הבית מתחלקים לשתי רמות:
רמה 1 – כמות מוכרת של - 2.5 מ''ק לנפש בחודש.
רמה 2 – כל כמות מעבר לכך.
 1. למרות שעדכון תעריפי המים נכנס לתוקף כבר בחודש ינואר 2011 החליטה האגודה להחיל את התעריפים החדשים רק מצריכת חודש 03/11.
התעריפים המעודכנים הינם כדלקמן:
רמה 1 – הכמות המוכרת – 5.41 ₪ למ''ק. ( למשקי בית בלבד)
רמה 2 – כל כמות מעבר לכך – 7.2 ₪ למ''ק. (למשקי בית ולשאר הצרכנים)
המחירים כוללים מע"מ.
 1. המחירים כפופים לשינויים ככל שיהיו בהתאם להנחיות רשות המים ולשינויים במשק.
 2. אנו מדגישים כי חישוב הכמות המוכרת מתבסס על מס' הנפשות המתגוררות בקביעות בכל בית אב, וכתובתן הרשומה בתעודת הזהות היא בית יהושע.
 3. על כל התושבים ובתי האב להעביר למזכירות דיווח על מספר הנפשות כאמור.
·           בית אב שלא ידווח - יחויב בתעריף רמה 2 עבור כל כמות המים הנצרכת.
 
ברכות ואיחולים:
לארנה נויגרשל ובני ביתה לרגל חתונת הנכדים
למיכאלי חנה ובני ביתה לרגל חתונת הנינה
למלר טובה ושלמה ובני ביתם לרגל הולדת הנכדה מהבת רונית והאב יריב
לפלד יהודה ובלהה ובני ביתם לרגל הולדת הנכדה מגדעון הבן ואורית
למינה טרייבר נאחל החלמה מהירה מהניתוח!
 
 • מתנצלים מראש אם שכחנו מישהו..
 • אנא עדכנו אותנו על אירועים שלכם במשפחה על מנת שנוכל לברך את כולם!
  משולחן הוועד המקומי
בתקופה האחרונה נערכו שינויים פרסונאליים במרבית מוסדות היישוב: מזכירות, מרכז החוגים, ועד מקומי, ועדת תרבות, וועד האגודה השיתופית ואלו יפורטו בהמשך.
אנו שמחים לראות פעילות קהילתית ענפה שמתבצעת על ידי מתנדבים במסגרתה מתהדקים הקשרים האישיים ביישוב והופכים אותנו לקהילה יותר מגובשת. אנו, מצידנו, שמחים להעניק את המשאבים הנדרשים להצלחת הפעילות הברוכה הזו, ובמסגרת המגבלות והיכולות אנו משתדלים לתת רוח גבית ככל האפשר על מנת לקדם יוזמות המטפחות את התשתית הקהילתית במושבנו.
במקביל לכך, אנו שוקדים על פיתוח התשתיות הפיזיות ומתן מענה למפגעים הבטיחותיים: לאחרונה, הורחב הכביש המחבר בין מגרש הכדורסל למרכז החוגים, נסללה מדרכה המחברת בין הרחוב הראשי של המושב (רח' האודם) למרכז החוגים, מה שיוצר דרך רצופה, ללא מעבר כביש, אל בית הספר, מרכז החוגים ושכונת ההרחבה. בנוסף הוקם אי הפרדה בעיקול המחבר בין רח' התכלת לרח' שני.
בתחום הפנאי, שודרג גן השעשועים בשטח הצפוני של שכונת ההרחבה. אנו מקווים כי יהווה מקור משיכה לכלל התושבים.
לפתחנו, עומדת יוזמה להקמה וסלילה של מדרכות והרחבות כבישים ברחובות נוספים ביישוב, כולן נבחנות אל מול יכולות מסגרת התקציב.
מעבר לכך, נבחנת היתכנות להשקעות בשדרוג חלק ממבני הציבור אשר נמצאים תחת אחריות הוועד המקומי, הקמת מבנה מזכירות חדש ושיפור חזות המושב.
בתוך כך, אנו בוחנים אפשרויות שונות להתמודדות עם תנועת הרכבים העמוסה ובעיות החנייה ברחבי היישוב. המועצה האזורית חוף השרון, מגבשת מהלך של תקינת חוקי עזר, אשר יאפשרו מתן דוחות חנייה לאלו החונים בצידי הדרכים, בייחוד ברח' יהלום וספיר.
כל העת אנו פועלים לשמר ולטפח את איכות החיים במושב: הן בהיבטי השמירה והביטחון, השירות לתושב, עידוד הפעילות הקהילתית ועוד.

הועד המקומי מקשיב לך..
אנו מבקשים מכם, התושבים, להעביר ל- "תיבת פניות הציבור" כל הערה, הארה, יוזמה ובקשה בכל עניין, לרבות, פניות הקשורות גם למוסדות אחרים הפועלים במושב: אגודה שיתופית, בריכת שחייה, "אלונית" וכד'. אנו מבטיחים כי כל פנייה כזו תעלה לסדר יומו של הוועד ותזכה לתשומת הלב הראויה וכמובן למענה הולם.
לנוחיותכם מספר אמצעים:
ü      אימייל: breicha@netvision.net.il
ü      תיבת דואר בצבע ירוק הממוקמת מימין לדלת הכניסה למזכירות
ü      באמצעות אתר המושב שכתובתו: www.beit-yehoshua.muni.il
בכל פנייה, אנא הקפידו לציין את שמכם וכתובת לקבלת מענה.
 
 
מה בין הוועד המקומי (המוניציפאלי) לוועד האגודה
בדומה למושבים אחרים, גם במושב בית יהושע פועלים שני ועדים שונים:
הוועד המקומי (המוניציפאלי) -
מונה 5 חברים: עופר רנדליך – היו"ר, שמוליק גרינדלינגר, אברהם וורבר, אברהם טרייבר וארי פרדו הנבחרים במסגרת הבחירות הכלליות במדינה.
הוועד המקומי פועל כמעין רשות מקומית תחת הנחיות ופיקוח המועצה האזורית חוף השרון ובעצם, מהווה הגוף המקשר בין התושב למועצה.
פעילות הוועד המקומי משיקה למרבית תחומי החיים של התושבים במושב.
הוועד המקומי, מכוח חוק, גובה מיסי וועד מקומי ובאמצעותם מקיים את כלל הפעילות המוניציפאלית במושב ואחראי באופן ישיר על מרבית התחומים ביישוב: תשתיות ביוב וחשמל, מתקני ציבור, חלק ממבני הציבור, פעילות תרבות ופנאי (באמצעות וועדת תרבות),כבישים ומדרכות, ניקיון, שמירה ובטחון, חזות המושב וכד'.
בנוסף, גובה הוועד המקומי חלק מפירות ההיטלים השונים שנגבים בעת מכירת נחלות או מגרשים, הפקעת שטחים ציבוריים לטובת הרחבות כבישים, החזרי ארנונה וכד'. אלו מנותבים לרווחת התושבים, בעיקר להשקעה בפיתוח תשתיות ומתקני ציבור.


וועד האגודה -
מונה 5 חברים הנבחרים אחת לשנתיים במסגרת בחירות אשר מקיים רשם האגודות השיתופיות במדינה.
וועד האגודה פועל מכוח "האסיפה הכללית" הכוללת חברי אגודה בלבד.
חבר אגודה הינו בעל/ת זכויות בנחלה ו/או בן/ת ממשיכ/ה של בעל/ת הזכויות, שהתקבל לחברות על ידי האסיפה הכללית.
וועד האגודה משמש כדירקטוריון של ה"אגודה השיתופית בית יהושע" אשר הינה בעלת הזכויות העיקרית במרבית נכסי הנדל"ן במושב,לרבות, בריכת השחייה.
האגודה הינה ספק המים של המושב ובזאת, בעצם, מסתכם הממשק הישיר עם ציבור התושבים שאינו חברי אגודה.
 
שני הוועדים שותפים בהוצאות המזכירות והמנהלה ולאורך השנים מתקיים שיתוף פעולה פורה בין הגופים.
כפי שצויין קודם לכן, בערב חג הפסח התקיימו בחירות לוועד האגודה.
שני חברי הוועד הוותיקים, יוסי תאט, ששימש כחבר ויו"ר ועד שנים רבות, ועו"ד פרץ אורון, ששימש חבר ועד מרכזי שנים רבות גם כן, בחרו שלא להתמודד בבחירות אלו. בנוסף להם, חבר הוועד גרשון מלר, אשר במרוצת השנים שימש כחבר הן בוועד מקומי, הן בוועד האגודה והן בוועדת התרבות, ותמיד מעורב בפעילויות הקהילתיות השונות, בחר גם הוא שלא להתמודד בבחירות אלו.
מכאן, אנו רוצים להודות להם על תרומתם רבת השנים וההיקף.
יוסי, פרץ וגרשון,
קצרה היריעה מלפרט את פועלכם. אנו יודעים, מעריכים ומוקירים את הימים והלילות אשר עשיתם למען האגודה ולמען היישוב. פעלתם רבות לצמיחת האגודה השיתופית, ליצירת הזדמנויות כלכליות לדורות הבאים, וכל זאת, מבלי לזנוח את ערכי הקהילתיות והשותפות עם הוועד המקומי.
מכאן שלוחות לכם ברכות חמות של בריאות, שלווה ונחת!
 
לסיכום,
על סדר יומו של הוועד מקומי מגוון רחב של נושאים ואתגרים. אנו מקווים לקבל ההחלטות הנכונות ולבצען על הצד הטוב ביותר. נקווה לשיתוף פעולה פורה מכם, התושבים, ובהזדמנות זו, לאחל הצלחה לוועד האגודה הנכנס ולייחל להמשך שיתוף פעולה פורה.
                                                          שלכם,
                                                          חברי הוועד המקומי
          
 
בריכת שחייה  
וועד האגודה היוצא יזם וביצע מהלך במסגרתו העביר את בריכת המושב לזכיינות פרטית. במכרז זכתה חברת: "א.א סאמר קלאב" אשר אחד משותפיה הינו בן המושב, אורי זינגר.
לאור ניסיונה העשיר של החברה בענף ניהול הבריכות ולאור תוכנית הפעולה אותה הציגה לוועד האגודה, אנו צופים כי מהלך זה ישביח, יגוון ויעשיר את פעילותה, ובסופו של דבר תמשיך הבריכה להוות מקום נעים לשהות בה לרווחת התושבים.

מועדון נוער     
בימים אלה מתארגנת במושב יוזמה להקמת בית נוער.
הרעיון הוא ליצור מקום שיהיה עבור הילדים ובאחריותם.
מקום בו יוכלו להיפגש עם חברים, לשמוע מוסיקה, סרטים או (כמעט) כל דבר העולה ברוחם.
תידרש כמובן השגחה והכוונה הורית אבל את עיקר עבודות השיפוץ וההכנות יעשו הילדים וכן התחזוקה השוטפת של המקום.
בשלב זה נבדקת האפשרות של שימוש באחד במקלטים שבמושב.
לצורך הנושא, במידה ויש לכם דברים שאתם עומדים לזרוק ויכולים להתאים לשימוש הילדים, אנא שימו בצד.
שטיחים, כריות, מזרונים, מנורות, פריטי ריהוט שונים, בדים, כלים שונים – הכול יתקבל בברכה.
כל מי שמעוניין לתרום לנושא (אם ברעיונות, אם בעשייה ואם דברים שונים), מוזמן להשאיר הודעה במזכירות אצל יפעת ואנו נשמח לפנות כשהיוזמה תצא לדרך.
 
                                                                          בברכה,
                                                       סיגל חפץ, וועדת תרבות


מרכז החוגים  
 
 
 
מרכז החוגים בבית יהושע פועל כדי לתת מענה לשעות הפנאי לילדים,
מתבגרים ומבוגרים.
 
החוגים הפועלים היום במרכז : בלט, ג'אז, גלגליות, התעמלות אומנותית, ריקוד לטיני, קרמיקה לילדים, אומניות הבמה, ק.מ.י, כדורגל ובית המוסיקה.
וחוגים למבוגרים: פילאטיס, התעמלות נשים, קבוצת כדורשת, ריקודי עם.
 
שמי טלי רון, ולאחרונה אני משמשת כמנהלת המרכז.
לשמחתי פגשתי במרכז החוגים, צוות הדרכה איכותי השם דגש על מקצועיות וחיבור לקהילה.
 
השאיפה שלי כי מרכז החוגים יהווה מרכז חינוך בלתי פורמאלי ויהיה חלק מן הקהילה בזמן חופשות ביה"ס, החל מחופשת הקיץ וחופשות החגים, בשנה"ל הבאה.
מרכז החוגים ימשיך לשמש את הקהילה , ויהווה מקום למימוש הפוטנציאל האישי והקבוצתי של כלל התושבים.
לשם כך, נעשה מאמץ, למפות ולזהות את הצרכים שלכם ולבחור עבורכם חוגים נוספים.
 
הדעה שלכם חשובה!

מצורף ספח בחירת חוגים בהם אתם מתעניינים, אותו תוכלו להחזיר למרכז החוגים\מזכירות או להחזירו במייל
merkazhugim1@gmail.com
 
 
שם:_________________גיל:_____________________       בן\בת
 
החוג המבוקש עבור תינוקות\ פעוטות\ ילדים\ מתבגרים\ נשים\ גברים
 
1.________________2.________________3.__________________
 
הערות:________________________________________________________
 
 
הצעות לחוגים : עיסוי תינוקות, בייבי יוגה, יוגה לנשים בהריון, שעת סיפור, תנועה לגיל הרך, אלקטרוניקה, מדע, קפוארה, אומנות, יוגה, זומבה, קדרות סדנאות בבצק סוכר, ריקודי עם לילדים, קוסמים וכו'...
 
אשמח לשמוע מכם במייל או טלפון
מרכז חוגים- 09-8997267
טלפון נייד- 0524472948
שעות קבלת קהל- ימים א, ב, ד, ה -17.00-19.00
 
                                                                          בברכה,
                                                  טל רון


תרבות          
 
 


תושבים יקרים שלום,
החל מתחילת שנת 2011, נבחרתי לכהן כיו"ר ועדת תרבות.
אשמח להשקיע ולתרום מזמני לטובת הקהילה.

קצת על ועדת תרבות והפעילות:
הועדה מונה כיום 10 פעילים: לאה ברטמן, בלהה גרינדלינגר, נועה ביטון, סיגל חפץ, סימי בלזדה, רונית אשכנזי, שלי פינקלר-סגל, שני סגל ומיכאל חרובי.
 • חברי הועדת מתכנסים אחת לחודש / חודשיים (תלוי בצפיפות החגים והאירועים) ומגבשים את הרעיונות לפעילויות תרבותיות / חברתיות ודואגים להפקתם מהתקציב השנתי.
תושבים שמעוניינים לתרום מזמנם ולקחת חלק פעיל בפעילות השוטפת או להציע רעיונות לפעילויות תרבותיות / אירועים חברתיים – נשמח לקבל.
בנוסף, אנו מעוניינים לגייס לוועדה נציגות של הנוער (גילאי 12 עד 18) מהמושב. מועמדים יצרו קשר לכתובת מייל:
namis@pelephone.co.il.
 • מזה שנה לערך שאנו עורכים הרצאות במושב.
  אנו משתדלים להביא הרצאות ש'ידברו' לקהל הרחב ויגרמו לו לצאת מהבית.
 • פעילויות תרבות על הפרק:
  • שעת סיפור ויצירה עם הספר 'לאן נוסע הכביש?'.
   הפעילות תתקיים ביום שני, ה- 16.05, בשעה 17:00 לגילאי 4-6.
  • חגיגת ל"ג בעומר המסורתית תתקיימו במוצ"ש, 21.05.
פרטים מלאים לגבי הפעילויות יועברו בהמשך.

נשמח לראותכם בחגיגות ה- 63 למדינה ישראל (בכפר-נטר).
יום עצמאות שמח!
להמשך שיתוף פעולה פורה.
נעמי ידידיה (שטיין)
 
 


           
 
 


                                                         
                                                                                       
 
                
               ועד   מקומי כפר   נטר
 
חוגגים עצמאות 63!
 
ביום שני ה- 9/5/2011
בשעה: 20:15
במגרש הכדורסל בכפר נטר
בתוכנית:
ילדי המושבים במופע מרהיב של תיפוף על כדורים!!!!
מתחם שעשועים ומזון ססגוני במיוחד!!!
אריק סיני בהופעה מיוחדת!!
 זיקוקי דינור!
בואו בהמוניכם!!
 
 
ועדת תרבות בית יהושע –כפר נטר
 
 
בואו בהמוניכם!
                                           בית יהושע- כפר נטר
 
 
 
 
 
 
[חזרה למעלה]      [הוספה למועדפים]       [מפת האתר]       [יצירת קשר]