ארועים מתוכננים  |  הטלפון של מזכירות בית יהושע 09-8997267  |  
 
למועדי התפילות בבית הכנסת
חגי תשרי תשע"ט

לחץ כאןבחירות לרשות המועצה
ולועד המקומי 30.10.18


לפרטים נוספים לחץ כאן


 

התחברות לחברים

 

מיהי האגודה? למה אגודה? ומה בין האגודה החקלאית לוועד המקומי?
בעבר הלא רחוק, היו מרבית תושבי המושב בעלי נחלות, חברים באגודה החקלאית "בית יהושע, מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ". כלל העניינים המושביים (חקלאיים ומוניציפליים כאחת) נדונו במסגרות הניהוליות של האגודה החקלאית. האגודה החקלאית גם ייצגה את כל ענייני החברים והתושבים כלפי המוסדות הממשלתיים והציבוריים וכלפי המועצה האזורית חוף השרון. עם הקמת "שכונת הבנים" בשנת 1975 ומאוחר יותר הקמת ה"הרחבה", נקלטה במושב אוכלוסייה גדולה אשר איננה בעלת נחלות חקלאיות ואיננה חלק ממסגרת האגודה החקלאית. מצב זה חייב שינוי יסודי במסגרות הניהוליות המקוריות של המושב. החל מ 2002 פועל במושב ועד מקומי אשר מהווה מעין שלוחה מקומית של המועצה האזורית והוא מופקד על ניהול העניינים המוניציפליים הנוגעים לכלל תושבי המושב. הועד המקומי הוא גוף סטטוטורי (פועל מתוקף חוקים והחלטות של המדינה) אשר נבחר ע"י כל התושבים במושב, במקביל לבחירות למועצה האזורית.
היום פועלים במושב, במקביל ובמתואם, שני גופים ניהוליים: הועד המקומי לעניינים המוניציפליים של כלל התושבים והאגודה החקלאית המאגדת את בעלי הנחלות מקרב התושבים במסגרת שיתופית אשר מטפלת בכל העניינים המשותפים להם: ניהול השטחים החקלאיים במושב, ניהול נכסים משותפים של חברי האגודה, ייצוג הנושאים החקלאיים המשותפים כלפי המוסדות, הפקת מים וכד'. כל אחד משני הגופים פועל על פי המסגרות והכללים שנקבעו לו, אולם חלק מהמוסדות במושב משרתים במקביל את שני הגופים.

התנהלות האגודה החקלאית
אסיפת חברי המושב (אסיפה כללית) מהווה את הגוף העליון באגודה החקלאית וכמו בכל שותפות, היא בעלת סמכויות החלטה מרחיקות לכת (כולל גביית כספים) כלפי חברי האגודה בלבד (בעלי הנחלות).
ועד האגודה מהווה את הגוף הרשמי לניהול ענייני האגודה. גוף זה מונה 5 חברים בעלי נחלות הנבחרים אחת לשנה ע"י כלל בעלי הנחלות, בבחירות חשאיות. הועד מתכנס בתדירות שבועית לדיון ואישור נושאים שונים ולשם ניהול העניינים השוטפים של האגודה . במידה ויהיה ערעור על החלטות הועד ידון הנושא באסיפת חברי המושב.
ועד ההנהלה בוחרת המועצה 5 חברים מקרבה. בנושאים מהותיים מגבש הועד המלצות לקראת העלאתם להחלטה באסיפת החברים.
בהתאם לתקנון האגודה, בעת הבחירות למועצה נבחרת ועדת ביקורת שתפקידה לבקר את הפעילות השוטפת.

ומיהם חברי ועד האגודה הנוכחי?

עמנואל אלון - יו"ר, ארי פרדו, יהודה לוי, יהודה פלד, ערן ברטמן.

 

 

[חזרה למעלה]      [הוספה למועדפים]       [מפת האתר]       [יצירת קשר]