דף הבית >> מידע שימושי >> מועצה אזורית חוף השרון >> דף קשר מועצה אזורית חוף השרון
 
 מספרי טלפונים פנימיים במועצה
נתב שיחות 1599596500
לחיוג ישיר לשלוחות יש לחייג לפני מספר השלוחה את הקידומת 9596
שלוחה
משרד
שם בעל הטלפון
500
ראש המועצה
אלי ברכה
501
סגן ראש המועצה
מאיר דור
502
מזכירת המועצה
הילה טרייבר
517
מזכירות
איטקה סקופ
512
מזכירות
איטקה סקופ
580
מזכירות
שרה אשל
524
מדור שכר
חדוה מחלב
403
592
גזברות
פקס
דורון כהן
 
516
מנהלת חשבונות
אדלה רוט
567
הנהח"ש
אילת בכר
531
קופאית
רגינה פשייב
569
הנהח"ש
עינב אשל
575
ארנונה
ישי וייזר
521
587
מיסים – ארנונה
פקס
אפרת קרלינסקי
526
מיסים - ארנונה
לימור צמח
453
מיסים ארנונה
אילת השחר
525
מחלקה טכנית
הרצל צור שדי
404
מהנדס הועדה
ירדן ערמון
505
581
ועדת בניין ערים
מזכירות
שימרה
 
518
ועדת בניין ערים
איריס וארום
546
ועדת בניין ערים
 
562
ועדת בניין ערים
אסף קינן
576
ועדת בנין ערים
שרי לידור
520
ועדת בניין ערים
אמנון עדוי
527
רכז תחבורה
משה חלבי
514
משטרה
דוד חרבי
528
593
ווטרינרת
פקס
סתונית כץ
585
תברואה
שלמה בנק
538
קצין בטיחות לתחבורה
יהודה גולדווסר
584
נהגים
 
529
מנהל מחלקת  תנ"ס
שלום דגן
519
מנהלת מחלקת חינוך
שוש אקהאוז
544
מחלקת חינוך נוער וספורט
רבקה אפטר
535
קבסי"ת
זלמה פלג
578
פסכולוגיות
חגית גליק, מרין ליבמן,יונית שי
508
מזכירות מחלקת חינוך ותנ"ס
סוזי לוינגר
536
פקס חינוך ועמותה
 
589
מרכז האומנויות
אשראית
537
קתדרה עממית
שרה שרוייט
530
קב"ט הבטחון
יצחק זמיר
506
מזכיר  הרווחה
יורם עובדיה
 
מנהלת מחלקת רווחה
חיה ארגמן
574
539
רווחה
 
ורדה סלפטר
540
עובדות רווחה
מיכל רוט
559
מבקרת
אורלי רזניקוב
590
546
החברה הכלכלית
איתן גוראל
איתן גוראל
594
רב המועצה
נתן יותם שוהם
532
ארכיון לטביה
עובדים בימים ב', ג' ,ו'
533
ספריה
רות דורון
534
ספריה
זהבה
+ שלח משוב